Loop Company website under udvikling

Ring på +45 21708381 eller skriv på julie@loopcompany.com

Loop Company hjælper organisationer og virksomheder i den private og offentlige sektor med at styrke og udvikle innovationskompetencer og forankre en innovativ kultur. Udgangspunktet er opmærksomhed på de udfordringer og muligheder der venter om hjørnet. Nysgerrighed og åbenhed for at indgå i dynamiske sammenhænge er kompetencer jeg søger at styrke i organisationens kultur. Jeg har stor opmærksomhed på implementering og forankring af nye metoder og processer. Nærvær, respekt, engagement og energi er kodeord for de processer jeg skaber sammen med mine kunder og samarbejdspartnere.

Omdrejningspunktet i Loop Company er Innovation, udvikling og forankring.
Udvikling af kompetencer, processer, værdier, vision, strategi, produkter og fremtidsscenarier.

Kerneydelserne er:

Divergent convergent

Den rette innovationsproces

Få styr på innovationsprocessen.

Har I brug for at udvikle jeres innovationsproces så den passer netop til jer og jeres marked og

 

•  Skabe overblik over de uudnyttede mulighedsområder i har.

•  Arbejde med fremtidsscenarier i innovationsprocessen.

•  Arbejde mere systematisk og strategisk med innovation.

hylderne3

En konkret innovationsopgave

Få overblik over innovationsopgaven.

Lad os sammen planlægge og facilitere processen

 

•  Når I har brug for at udvikle nye produkter, ydelser, services.

•  Når I har behov for at øge fokus på brugerne, kunderne, afsætningskanalerne eller værdikæden som helhed.

Kunderne som et aktiv

Tag udgangspunkt i kundens behov og skab nye produkter og services.

 

•  Involver kunderne i udviklingsprocessen. Skab en dialog og co-creation.

•  Lyt til kunderne og forstå dem bedre.

Kunderne

Metoder og værktøjer

Lær nye metoder og værktøjer til innovationsprocessen.

 

•  Bliv en nysgerrig og innovativ organisation.

•  Involver organisationen og udnyt kompetencer på tværs af værdikæden.

2Værktøj5
Sbilleder9

Den innovative organisation

Få en innovativ organisation der er kendetegnet ved at fremme nytænkning, forandringsparathed og tværgående samarbejde:

 

•  Være bedre til den daglige problemløsning og involvering på tværs i virksomheden.

•  Øge innovationsniveauet for at understøtte jeres innovationsstrategi.

•  Være bedre til at lede og understøtte innovative ressourcer.

•  Uddanne egne innovationsagenter for at understøtte den innovative kultur.

•  Høste ideer fra medarbejderne og understøtte en medarbejderdreven innovation.

•  Opsamle og dele læring og erfaring.

Sbilleder5

Succes med forankring

Få en organisation der er åben for nyt og i stand til at implementere. For at overvinde de interne barrierer og modstanden der kan være mod nyt, skal vi bruge de ressourcer der skal løfte forankringen rigtigt.

 

•  Involvering af organisationens ressourcer og erfaringer.

•  Etablering af et fælles overblik som udgangspunkt for udvikling af forankringen.

•  Fortolkning af strategi og udvikling af ny adfærd.

Kompetence-opmærksomhed

Skab større opmærksomhed omkring kompetencer. Støt den enkelte i at arbejde med opmærksomhed på egne kompetencer, som en del af det at være en lærende organisation. De fleste mennesker motiveres af at lære nyt og få det i spil.

billeder7

Talenter i spil

Bring talenterne i spil. Skab en organisation der værdsætter initiativ, ansvar og engagement. Klæd talenterne på til at gå strategien i møde. Hold motivationen hos fremtidens medarbejdere.

billeder6
billeder8

Skræddersyet uddannelse

Skab den uddannelse I har brug for.

 

•  Når organisationen som helhed skal udvikle sig, styrker det udviklingen at medarbejderne udvikles sammen.

•  Når en medarbejdergruppe skal klædes på med nye kompetencer og udvikle ny adfærd.

Jeg har stor erfaring med at udvikle og afholde kurser.  En kombination af oplæg, inspiration, refleksion, fordybelse og diskussioner i plenum.

Loop Company har udviklet uddannelsesforløbet Food Architect til fødevareindustrien, der har hjemme på IBC i Kolding.

Innovationskurser til RegX og Region Nordjylland (udviklingsafdelingen), innovationskurser i samarbejde med OUH og Syddansk sundhedsinnovation og talentprogrammet NordikKompetence sammen med Bank Nordik.

Foredrag, oplæg og workshops omkring:

•  Innovationsprocessen, kompetencer og metoder.

•  Den nysgerrige innovative organisation.

•  Brugerfokuseret innovation – En ude-fra-ind tilgang til kunderne.

•  Visions og værdibaseret ledelse.

•  Fremtidsscenarier og nye øjne på fremtidens udfordringer og muligheder.

•  Talentudvikling – at bringe talenter i spil i forhold til virksomhedens strategiske mål.

•  Indretning af rum der skaber adfærd.

foredrag4

Udover de faglige oplæg og foredrag, så holder jeg foredrag om det at sætte sig mål. Foredraget indledes med en beretning fra nogle af mine oplevelser med bjergbestigning. Derefter fortæller jeg om hvordan jeg arbejde med at sætte mål og foredraget rundes af med at give tilhørerne stafetten i form af et enkelt værktøj til deres egne mål.

Opgaver

Sidste nyt fra Loop Company

Udviklingsdag for Dansefyrtårn Trekanten - Vinter 15

trekanten

Facilitering af vidensdag - Vinter 15

d2i logo

Facilitering af partnervirksomhedsdag - Vinter 15

coc logo

Innovation i CP Kelco- Efterår 15- Vinter 16

cpk

Innovation i Ennova - Efterår 15

Ennova-logo-gray

Oplæg om Innovation i Energinet - Efterår 15

energinet

Innovation i Biomar - Efterår 15- Vinter 16

BiomarLogo

Konceptudvikling i KiMs - Sommer 15

kims

Kims

Innovation i Kohberg - Sommer 15

logo kohberg

Meget mere end boller fra Kohberg. Omtrent sådan indledtes samtalen om en innovationsproces for den kendte brødproducent. I starten af maj gik startskuddet for en innovationsproces i Kohberg. Loop Company udvælger metoder og værktøjer, faciliterer processen, og arbejder sammen med et tværfagligt team fra organisationen og deltagere fra bureauer på at udvikle koncepter, produkter og processer.

Innovationsforløb med Logitech – Forår/sommer 15

logoitecg

Flere års samarbejde mellem Logitech og Loop Company fortsætter dette forår med en innovationsopgave til virksomhedens Core Business. Det er med stor faglig fornøjelse at Loop Company videreudvikler de gode samarbejdsrelationer og igen påtager sig opgaven med at  facilitere processen omkring udvikling af nye koncepter til Logitechs kunder.

Innovationsproces og metodeudvikling med ALD Automotives – Forår 15

ALD

Loop Company arbejder sammen med ALD Automotives omkring udvikling af et forretningsområde med stort potentiale. Målet med processen er udover konkrete produkter og services,  nye interne processer og oplæg til kommunikation, at definere og afprøve en innovationsproces for ALD. Loop Company har valgt en række metoder ud og faciliterer processen.

Forretningsudvikling for iværksættere hos Fremtidsfabrikken - Forår 15

Fremtidsfabrikken_logo

Fremtidsfabrikkens nye hus på havnen i Svendborg, dannede rammen om 3 dages udvikling af iværksætteres og mikro virksomheders forretning. Styrk kernen I din forretning, kommunikation og salg. Udviklingsforløb over tre dage, hvor vi arbejder med dit udgangspunkt og dine produkter, din kommunikation og salg af dine produkter og din daglige drift.

Udvikling af salget for konsulenter hos Fremtidsfabrikken – Forår 15

Fremtidsfabrikken_logo

Virksomheder der lever af at sælge viden og erfaring ser med særlige øjne på deres forretning, – eller bør gøre det. Der er mange faldgruber og mange muligheder. Hvordan sikrer vi os at vores viden er up to date? Hvordan indarbejder vi ny viden udefra, og blander blod og viden med andre? Hvordan sikrer vi os at vi omsætter den viden vi har og laver den

Nye køkkenkoncepter til Kvik – Jan 15

kvik

Loop Company arbejder sammen med Kvik A/S omkring udvikling af en række koncepter og produkter til en målgruppe der er skærpet opmærksomhed på. Loop Company har planlagt processen og faciliterer den. Udgangspunktet er en række interview med personer i målgruppen rundt omkring i landet, databearbejdning og udarbejdelse af en række mulighedsområder, som udgangspunkt for idégenereringen. Målet er en række produkter og koncepter til præsentation på salgsmøde i maj måned.

Projektledelse på MicroMatic – Jan 15

Micromatic logo

Loop Company har igennem de sidste år haft fornøjelsen af arbejde sammen med udviklingsafdelingen på Micro-Matic. Det er dejligt jævnligt at blive involveret i forskellige opgaver omkring udvikling af processer og teamsamarbejde. I januar satte vi projektledelse på programmet. Rollen som projektleder, ansvaret og værktøjskassen til rådighed, arbejdede vi os igennem, med det formål at klæde 4-5 medarbejdere på til at påtage sig dette ansvar og træde ind i rollen.

Visions og værdiproces i vindindustrien - Jan 15

Skærmbillede 2015-01-26 kl. 18.22.08

For Aluwind planlagde og faciliterede Loop Company en visions- og værdiproces i januar. Ledere og mellemledere skabte sammen fundamentet for det videre arbejde med værdibaseret ledelse guidet af visionen. Arbejdet med dels at sætte ord på det værdigrundlag der har bragt virksomheden til den position den har i dag og dels fremskrive værdierne op imod visionen, gav væsentlige input til formulering af fremtidig adfærd og ledelse baseret på værdierne.

Udfoldning af talenterne i BankNordik – jan 15

BankNordik_sponsor

Arbejdet med talentprogrammet NordikKompetence, har i januar innovations og udviklingsprocesser på programmet. Loop Company, der er associeret konsulent i finanssektorens uddannelsescenter, planlægger og gennemfører en one-day-konceptmaker-day for talenterne i programmet. Nye koncepter og tiltag i banken er blevet kvalificeret igennem dagens faglige fokus og der er skabt fornyet opmærksomhed på programmet og dets engagerede deltagere.

ALD Automotives – inspirationsoplæg om at udvikle en innovativ organisation – dec 14

ALD

For ledelsesgruppen på det årlige managementkonference, holdt Loop Company et inspirations- oplæg om det at udvikle innovationskompetencer og være en nysgerrig organisation. Med udgangspunkt i mulige fremtidsscenarier og refleksion om muligheder og brændende platforme, faciliterede jeg en workshop omkring de muligheder og det potentiale der kan afdækkes for ALD igennem udvikling af en innovativ organisation.

From User Insights to Ideas for Logitech – nov 14

logoitecg

En stor mængde data og viden om forbrugernes behov, både de artikulerede og de uartikulerede, var udgangspunkt for endnu et samarbejde mellem Loop Company og Logitech. Loop Company skabte sammen med Consumer Insights udgangspunktet for idégenereringsworkshop. En stor mængde data blev gennemarbejdet og udkrystalliseret i en mulighedsområder for idégenerering, som vi gennemførte i Lausanne med deltagelse af designere, ingeniører, Consumer Insights kompetencer, ledelse og en række andre fagligheder.

Oplæg i netværksgrupper

Skærmbillede 2015-01-26 kl. 18.24.51

Loop Company holder jævnligt oplæg for netværksgrupper i Netværk Danmark. De sidste 3-4 oplæg og de kommende 2 bruges til at præsentere materiale, tanke og modeller fra min bog om udvikling af den innovative organisation. På den måde kombineres efterspørgslen efter oplæg om innovation, med en afprøvning af den kommunikation af samme, som jeg arbejder med i min bog. Det har indtil nu givet gode snakke og nye input til vinkler af materialet til mig og inspiration til deltagerne, til selv at gå hjem og arbejde med udvikling af den innovative organisation.

Kulminationen på 2 års Økoskole for grossister – nov 14

ImageGen.ashx

Loop Company har igennem 2 år arbejdet intenst sammen med Økologisk Landsforening omkring opgaven at klæde landets grossister på til det økologiske salg. Opgaven har handlet om at udvikle forløbet, planlægge, invitere og briefe oplægsholdere, udvikle refleksionsmateriale og facilitere forløb og læringsrefleksion undervejs.

Kulminationen i efteråret var 2 dage for en lille udvalgt skare af repræsentanter fra grossisthusene. Efter tempofyldte og inspirerende dage i det sønderjyske på Gram Slot og i København, afsluttede vi med underskrivelse af et økologisk manifest, hvor konkurrerende grossister skrev under på et fælles manifest for fremtiden økologiske indsats.

Foredrag om bjergbestigning og det at sætte sig mål – nov 14

as3

For AS3 der arbejder med mennesker i forandring og transition, holdt jeg et oplæg og en miniworkshop om det at sætte sig mål og bjergbestigning. Medarbejderne der hver eneste dag skal motivere og inspirere klienter, havde lyst til inspiration til hvordan de kunne gøre det. Med udgangspunkt i min egen passion for bjergbestigning og min personlige måde at arbejde med mål og prioritering, lavede jeg et oplæg til inspiration, motivation og lidt provokation. Se mere under oplæg.

Kernekompetencer, DNA og kerneydelser i OJ Electronics – nov

Skærmbillede 2015-01-26 kl. 18.23.54

Hvad er kerneydelsen fra afdelingen, og hvad kræver det af kernekompetencer at levere? Behovet for at skærpe opmærksomheden på kompetencer og behovet for en form for ’kompetence-branding’, satte gang i en proces. Hvilke kernekompetencer har vi brug for at opbygge, for at kunne levere på kerneydelser i morgen? I hvilken retning bevæger vi os. Hvilke scenarier for fremtiden bygger vi kompetencer op i mod?

For R&D afdelingen i OJ Electronics planlagde og faciliterede Loop Company en proces omkring afdækning af kernekompetencer i virksomheden.

Hvad er vigtigt når kunden skal have nyt køkken Etnografi for D2I og Kvik A/S – sept

kvik

I forbindelse med et introduktionsforløb på Designskolen, hvor køkkenfirmaet Kvik A/S arbejdede sammen med Design2Innovate, var Loop Company involveret i processen omkring indsamling af  indsigt og viden.  Loop Company besøgte en række kunder i deres hjem til en snak omkring hvad et køkken skal kunne. Indsigter og inspiration fra besøgene blev derefter anvendt i en innovationsproces omkring udvikling af nye salgsværktøjer.

Bog om udvikling af Den Innovative Organisation – August 14

Hvordan arbejder man med udvikling af den innovative organisation (DIO)?  Hvad er DIO og hvad betyder det for adfærd, kompetenceudvikling, indretning og rammer og metoder og redskaber. Alt det har Loop Company arbejdet med igennem de sidste 8 år for en række spændende kunder i ind og udland. Det er jeg i gang med at skrive en håndbog om. En let tilgængelig, inspirerende bog, fyldt med cases og konkrete ideer. Jeg forventer at have den klar i løbet af august, og skal så finde en forlægger, der også kan se værdien af at dele viden om udvikling af innovationskompetencer og organisationer.

Hvad har bjergbestigning med mit arbejde som konsulent at gøre? – Juli 2014

Den 13 juli, i fuldmånens skær, kulminerede måneders forberedelse, i succesfuld bestigning af det højeste punkt på det europæiske kontinent: Elbrus. Den 5642 m høje gletcher i Kaukasus bjergkæden var endnu en god udfordring, for min fysik og vilje.  Igennem de sidste 4 år har jeg været tiltrukket af bjergene og de udfordringer der ligger i at sætte sig et mål og gå efter det. Der er mange parametre i bjergbestigning. Vejret spiller en stor rolle, den fysiske form jeg har arbejdet med op til afrejsen, det udstyr jeg har med, de mennesker jeg følges med og ikke mindst den psykiske tilstand, jeg er i.

I mit arbejde med organisationer, målsætninger, strategi, kompetence og talent-udvikling, bruger jeg  indimellem oplevelser fra bjergene til at illustrere et fokuspunkt,  eller som oplæg til en proces om at sætte sig mål og få succes med dem.  Hvordan arbejder vi med mål? Hvordan beslutter vi os for et mål? Forbereder os? Hvilke ord bruger vi? Kan vi tænke os det, eller vil vi det? Hvem samarbejder vi med omkring det?  Tilsammen har det en stor betydning for chancerne for succes. På mange måder kan vi sammenligne bjergbestigninger med situationer fra dagligdagen i vores arbejde. Blot sat på spidsen af det ekstreme i situationen.

Udvikling af spiseligt oplevelseskoncept ved de sydfynske kyster – Juni 2014

For Naturturisme I/S, assisterer Loop Company med at udvikle et stærkt oplevelses- og formidlingskoncept.  Det sydfynske øhav er fyldt med spiselige naturoplevelser. Naturvejlederne,  oplevelsesaktørerne og overnatningsstederne, har et kæmpe potentiale. Det arbejder vi på at skærpe så kommunikation, oplevelse og salg går op i en højere enhed.

Kompetenceudvikling af talenter i finanssektoren – Juni 2014

Hvordan vender vi den traditionelle måde at arbejde med talentprogrammer på hovedet, og skaber en bane deltagerne kan spille på, i stedet for et program? Sammen med HR i BankNordik har Loop Company udviklet et koncept for kompetenceudvikling af talenter. I juni var der kick-of på forløbet, der har fokus på deltagernes evne til at bringe sig i spil.  Hvordan udvikler man sit talent og bringer sine kompetencer i spil, i forhold til organisationens mål og strategi.

Udvikling af nye formidlingsmetoder i EVA – Juni 2014

Hvordan udvikler vi os fra evalueringsrapporter til projekter om viden. Vi vil gerne skabe formidling der giver mening og er anvendeligt og inspirerende for vores modtagere. Loop Company skabte sammen med en konsulent fra Evalueringsinstituttet (EVA) et kompetenceudviklingsforløb omkring brugerdreven produktudvikling. Oplæg og inspiration omkring innovationsprocesser, var udgangspunkt for et udviklingsforløb omkring nye formidlingsmetoder. Resultatet var prototyper på en række nye metoder, til formidling og kommunikation af kommende projekter.

Udvikling af den innovative organisation i Grønlandsbanken – Maj 2014

Hvordan kan vi arbejde med udvikling af innovationskompetencer i Grønlandsbanken. Loop Company faciliterede en 2 dages workshop i Sisimiut, for ledergruppen i Grønlandsbanken, i samarbejde med Søren Laursen, direktør i Finanssektorens Uddannelsescenters. Formålet var at sætte innovationskompetencer på dagsordenen og skabe et overblik over potentialet i den videre proces med udvikling af den innovative organisation i Grønlandsbanken.

Ny tilgang til innovation i produktionsvirksomhed – Maj 2014

Hvordan ændrer vi tilgang til innovation, og for større opmærksomhed på de behov og muligheder der ligger i markedet? For Bifodan, faciliterede Loop Company en proces, med fokus på udvikling af innovationsprocessen i virksomheden. Udgangspunkt for arbejdet var inspirationsoplæg og cases fra andre virksomheder. I løbet af dagen skabte vi et overblik over hvilke områder der med fordel kan arbejdes med i virksomheden. Hvor skal der første sættes ind, hvor skal fokus lægges i forhold til at styrke innovationsevnen og udnytte vækstmuligheder.

Udvikling af kundeprogram i Fanø Sparekasse – Maj 2014

Hvordan ser vores kunder os og hvilke muligheder har vi for at arbejde med vores relationer til vores kunder? I samarbejde med en gruppe medarbejdere, udviklede vi en række aktiviteter, med udgangspunkt i vores relationer til kunderne. Udviklingsarbejdet tog udgangspunkt i en række interview med kunder, så vi byggede aktiviteter op omkring det der er relevant for kunderne.

Økoskolen for grossister – Maj 2014

3 og sidste hold økoskole for grossister, er netop afsluttet. Holdet var overtegnet, af engagerede grossister med opmærksomhed på, hvordan vi støtter det økologiske salg og omlægningen til økologi i storkøkkenerne.

Forretnings-boost-forløb for kreative iværksættere – April 2014

I foråret afsluttede vi de sidste hold i fremtidsfabrikkens iværksætter-boost-forløb. Loop Company har i de forløbne 3 år arbejdet intenst med vejledning og udvikling af forretningspotentialer, produkter og fortællinger, sammen med deltagerne. Resultaterne af de tre år, taler deres eget sprog, i form af flotte omsætningsstigninger hos deltagervirksomhederne. Se mere på Fremtidsfabrikken.com

Økologiskole for grossister med Økologisk Landsforening – feb 2014

Økologiskolen for grossister har netop skudt forløb 2 i gang. Deltagerne fra landets grossister mødes i en inspirerende og kvalificerende kursusforløb med fokus på at støtte landets køkkener i omlægning til økologi. Loop Company arbejder sammen med Økologisk Landsforening med udvikling og facilitering af forløbet og inddrager specialister og praktikere.

Oplæg og workshop om at være i bevægelse og sætte sig mål – feb 2014

Walk on med Samværdighed

– bevæg dig og dine relationer og nå det du brænder for

Thomas Michaelsen og Julie (www.loopcompany.com) har kastet sig ud i at ”blande blod”. De er to meget spændende selvstændige konsulenter (kommunikation og innovation), som sammen har udviklet et samlet koncept, hvor de faciliterer en proces hvor I inspireres, udfordres, motiveres mod egne mål – med tid og rum til refleksion. Det bliver en verdenspræmiere på et samarbejde og det bliver godt!  Stikord: bjergbestiger, målsætning, samværdighed, nære relationer, kaotisk verden, uendelige muligheder, overblik, refleksion

Oplæg om fremtidens finanssektor – feb 2014

For sparekasserne i 3S samarbejdet holdt Loop Company oplæg om fremtiden finanssektor. Hvordan etablerer vi nysgerrighed i sparekasserne og etablerer et innovativt mindset i bankerne. Hvordan ser vi med nye øjne på udvikling af rådgivning og services og fremtidens finanssektor.

Associeret konsulent i Finanssektorens uddannelsescenter – jan 2014

Hvordan ser fremtidens finanssektor ud. Hvordan forstår vi vores kunder og møder dem med rådgivning og services, i dag og i fremtiden. Loop Company har indgået en aftale med Finanssektorens uddannelsescenter og er nu tilknyttet som associeret konsulent.

Der arbejdes med udvikling af uddannelsestilbud, konferencer og innovation i finanssektoren.

Tinghuset i Store Heddinge – et hus med fokus på Energi – dec-2013

I december åbnede Tinghuset i Store Heddinge. Dette var kulminationen på flere års arbejde og dialog omkring hvordan huset, der er istandsat af RealDania kunne blive en ny spændende ramme om energirenoveringer, erhvervsudvikling og formidling af viden om energi.

Husets partnere SEAS-NVE, Stevns kommune og VillaWatt har taget udgangspunkt i fælles visioner og ambitioner for aktiviteter i området. Loop Company har faciliteret processen, fra det første Blueprint til realiseringen af installationer, indretning, skiltning og udvikling af aktiviteter i huset.

Udvikling af naturturismen på Sydfyn – dec 2013

Aktører og overnatningssteder i det sydfynske har fokus på naturturisme. Der arbejdes med at styrke virksomhedernes samarbejde på tværs og med udvikling af oplevelser. Der er både potentiale og vilje og Loop Company rådgiver virksomhederne og hjælper med at udvikle produkter og skærpe profilering og synlighed.

ServiceLab for rådgivere – dec 2013

Hvordan kan jurister, erhvervsrådgivere, revisorer og bankfolk udvikle nye services og møde iværksættere og mikrovirksomheder med råd, ydelser, services og vejledning?  Det faciliterede Loop Company på to energifyldte dage med udvikling af nye services med udgangspunkt i en udefra-ind tilgang.

Fremtidsfabrikken – nov 2013

Sydfyn bobler af kreativitet. Der er masser af gå-på-mod og ideer. Vi er i gang med 3. År med fokus på virksomhedernes produkter, det behov de dækker hos deres kunder, deres profilering og differentiering. 85 små og mindre virksomheder er i gang med at skærpe deres forretning. Loop Company har på 3 år fornøjelsen af at være en af kernerådgiverne  for virksomhederne, på rejsen mod vækst, profilering og udvikling af stærke produktkoncepter.

Design2Innovate – nov 2013

Design2Innovate kvalificerer virksomheders evne til at bruge designtænkning i arbejdet med udvikling af deres virksomheder og produkter. Loop Company holdt oplæg omkring innovation på tværs af værdikæden, med inddragelse af kompetencer på tværs af virksomheden og anvendelse af nye metoder og værktøjer.

Innovation i Logitech – april – nov 13

I september satte Logitech fokus på innovationsprocessen for deres største forretningsområde, keyboards og mus. Målet for processen var i første omgang at skabe overblik over processer og involverede i innovationsprocessen. Dernæst at arbejde med processen og værktøjerne og skabe en brugerorienteret tilgang til innovation.

Det var Logitech’s udtalte behov af blive bedre til at arbejde ude-fra-ind. Værktøjer og metoder afprøvedes i en konkret innovationsproces i oktober, hvor vi udover at teste proces og metoder, genererede en række koncepter til udvikling og lancering. Flere af koncepterne arbejdes der på frem mod lancering og Logitech har taget et vigtigt skridt i retning mod at blive bedre til at anvende consumer insights som viden og inspiration i front-end innovationsprocessen.

Loop Company faciliterede processen og bidrog løbende med værktøjer og inspiration.

 

Referencer

Loop Company har igennem de sidste 9 år løst opgaver for en lang række spændende kunder. I organisationer, uddannelsesinstitutioner, kommuner, regioner og virksomheder udover hele landet og internationalt.

Jeg er stolt over, - og glad for det langvarige samarbejde med mange af mine kunder.

Kunderne siger

At Logitech, we have over 30 years of experience in technology innovation. However, in recent years we have been struggling with declining success rate of our innovation and a lack of a clear innovation vision. Julie and Loop Company helped us identify the key issues within our innovation process which needed to be improved: 1) Our consumer insights – we had become too tech driven and had lost the ability to identify real insights AND communicate them within the organization in a compelling way, 2) Creating an innovative organization who uses the same vocabulary and tools and 3) Formalized decision making and fact based resource allocation.

Loop Company has been instrumental in changing the mindset within the organization from a technology driven innovation process to a consumer driven process, which we could not have done without the help from an external facilitator. Our collaboration included several workshops in office in Silicon Valley, California, with our Global Consumer Insights team, and in Lausanne, Switzerland, with our innovation and management teams.

Our innovation turnaround project started as a pilot in a single business unit but has now been adopted by the innovation teams across the wider company as the results of this process are hugely visible and driving profitable growth both at the short and long term.

 

Charlotte Johs, VP and General Manager, PC Accessories at Logitech

Om Loop Company

Loop Company har sine kernekompetencer i udvikling og innovation, og hjælper organisationer og virksomheder i det offentlige og private sektor med at styrke og udvikle en innovativ kultur.
Jeg har stor opmærksomhed på at gode udviklings- og forandringsforløb i organisationer kræver gode, enkle og involverende værktøjer og processer. Involvering og anerkendelse af ressourcer i organisationen er en forudsætning for forankring.
Jeg samarbejder i et netværk af dygtige og inspirerende kolleger, der inddrages efter behov.

Udgangspunktet for Loop Company er samarbejdet med virksomheder og organisationer omkring udvikling af de ydelser vi bidrager med. Det er vores grundlæggende forståelse at vi ikke skal komme med løsningen men skabe den i samarbejde med vores kunder.
De værktøjer og processer, den viden og inspiration vi kommer med vil vi gerne bringe i spil i en dialog med vores kunder, og vi ønsker at efterlade værktøjer og nye processer til daglig anvendelse i virksomhederne, når vi har løst opgaven sammen.
Der er brug for flere loops i innovationsprocesser, derfor hedder vi Loop Company.

Julie Kjær-Madsen

Specialist i koncept – og produktudvikling og har en Master Practitioner in Concept Making and Business Innovation fra 180 Academy.

Jeg startede som designer og konceptudvikler på KOMPAN, hvor jeg arbejdede en årrække. Jeg fortsatte på LEGO som Design Manager og Director med ansvar for udvikling af en række produktlinjer og leder af en stor medarbejdergruppe. Derefter arbejdede jeg i et par år som kulturkonsulent i Odense kommune, med ansvar for et kvalificeret kulturtilbud til børn og unge. Dernæst gik turen til Danfoss Universe, som innovationschef, med ansvar for tværfaglige projekter og udvikling af parkens udstillinger og formidling.

De seneste års arbejde i Loop Company, har givet et stærkt erfaringsgrundlag for facilitering af innovationsprocesser, udvikling af organisationer, processer og kompetencer, konkret udvikling af produkter, koncepter og formidlingskoncepter, og ikke mindst implementering af nye processer.

Ressourcerne i Loop Company

Vi startede i 2006, hvor Søren Laursen stiftede virksomheden. Julie Kjær-Madsen driver i dag virksomheden og inddrager stærke ressourcer og kompetencer i Loop Companys arbejde når opgaverne kræver det. Faste samarbejdspartnere er: Jette Svane; grafiker og illustrator i virksomheden Ved5tiden, Maria Kjær-Madsen der er skribent og ordkreativ og Jonas Agersø, der arbejder med levende billeder i Symbol IVS.

2015 orangeLogoLoopnew

Kontakt

Addresse

Odense

Email

julie@loopcompany.com

Telefon

+45 21708381